Asbestinventaris laten opmaken?

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestattest is het resultaat van een niet-destructieve asbestinventaris (type A). Het asbestattest zelf wordt afgeleverd door de OVAM.

De niet-destructieve asbestinventaris beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om rechtstreeks waarneembare materialen. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Wanneer is een asbestinventaris verplicht?

De wettelijke inventaris in het kader van de arbeidsbescherming die zich beperkt tot de bereikbare asbesttoepassingen moet bij alle ondernemingen en instellingen beschikbaar zijn. Dit noemt men ook de niet-destructieve asbestinventaris of de asbestinventaris type A. De regelgeving betreffende asbest is opgenomen in de Richtlijn 83/477/EEG en het KB 16.03.2006 Asbest. Dit is dus een Federale wetgeving en geldt dus voor zowel in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stelt uw bedrijf personeel tewerk dan moet u een niet-destructieve asbestinventaris kunnen voorleggen met een beheersprogramma ter bescherming van uw personeel.

Als syndicus dient u een niet-destructieve asbestinventaris van de gemeenschappelijke delen te voorzien voor het geval er één of meerdere werknemers in de mede-eigendom aanwezig zijn of eventuele onderhoudswerken worden uitgevoerd.

Een asbestattest is een Vlaams initiatief in het kader van het ‘asbestveilig’ maken van Vlaanderen tegen 2040. In 2022 zal het asbestattest verplicht worden bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

Sinds 1996 werd de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris voor sloop- of renovatiewerken uit te voeren. Dit type van inventaris, ook wel destructieve asbestinventaris of asbestinventaris type B genoemd, beperkt zich niet tot de bereikbare asbesttoepassingen maar probeert door destructief onderzoek zoveel mogelijk alle asbesttoepassingen te inventariseren. Op deze manier kunnen de asbesthoudende materialen vóór aanvang van de werken verwijderd worden zodat deze niet met de overige afvalstromen gemengd worden.

Hoeveel kost een asbestinventaris?

Wenst u te weten hoe veel een asbestinventaris kost, vul dan het formulier in onderaan deze pagina of mail de beschikbare informatie naar info@thibautconsultancy.be. Wij bezorgen u graag een vrijblijvende offerte.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor de opmaak van een asbestinventaris