Asbestinventaris voor bedrijven met personeel

Stelt uw bedrijf personeel tewerk dan moet u een niet-destructieve asbestinventaris kunnen voorleggen met een beheersprogramma ter bescherming van uw personeel.

Thibaut Consultancy heeft jarenlange ervaring voor de opmaak van uw asbestinventaris.

De opmaak van een asbestinventaris is van cruciaal belang want asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen. De asbestinventaris zorgt ervoor dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de aanwezige asbesttoepassingen zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen getroffen worden om zichzelf en de omgeving te beschermen. Reeds tientallen jaren zijn de risico’s die het inademen van asbestvezels met zich meebrengt bekend. Hoe meer asbestvezels ingeademd worden, hoe groter het risico op buik- en borstvlieskanker, asbestose en strottenhoofd- en eierstokkanker. Vanaf eind jaren ’70 werden beschermingsmaatregelen getroffen. Eerst werden de gevaarlijkste toepassingen verboden en werden preventiemaatregelen opgelegd. Deze maatregelen werden steeds strenger, om uit te monden in een vrijwel volledig verbod in 1998 en uiteindelijk in een totaal verbod in 2005 voor zowel België als de hele Europese Unie. Het opstellen van een asbestinventaris vormt dan ook een cruciaal onderdeel van de bescherming van de werknemers. Hoewel dit een verplichting is, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen nog steeds niet over een asbestinventaris.

Een niet-destructieve asbestinventaris (type A) wordt opgemaakt op basis van een grondige site-inspectie waarbij intacte asbestverdachte materialen niet beschadigd worden door monstername. Alle asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen) worden geïnventariseerd.

De niet-destructieve asbestinventaris dient jaarlijks geactualiseerd te worden.

  • een algemeen overzicht van de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn;
  • een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest;
  • per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
  • de toepassing waarin asbest is verwerkt;
  • een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;
  • de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
  • een beheersprogramma met als doel de blootstelling aan asbest van de werknemers zo laag mogelijk te houden
  • een risicobeoordeling wordt opgemaakt bij alle werkzaamheden waarbij het gevaar van blootstelling aan asbest kan bestaan, ten einde de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers aan asbest vast te stellen

De wettelijke inventaris in het kader van de arbeidsbescherming die zich beperkt tot de bereikbare asbesttoepassingen moet bij alle ondernemingen en instellingen beschikbaar zijn. Dit noemt men ook de niet-destructieve asbestinventaris of de asbestinventaris type A. De regelgeving betreffende asbest is opgenomen in de Richtlijn 83/477/EEG en het KB 16.03.2006 Asbest. Dit is dus een Federale wetgeving en geldt dus voor zowel in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gezien niet elk bedrijf gelijk is, wensen wij steeds uw project persoonlijk te bekijken zodat we u altijd een correcte prijs kunnen aanbieden.

Factoren die de prijs beïnvloeden zijn : de grootte en de complexiteit van uw bedrijf, het bouwjaar en de aanwezigheid van bouwplannen.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor de opmaak van een asbestinventaris