Opvolgen van de sloopwerken – controlebezoek - controleverslag

Na de opmaak van de sloopinventaris / sloopopvolgingsplan dient de opvolging van de sloopwerken te gebeuren. De bedoeling van deze opvolging is te controleren dat de gevaarlijke afvalstromen voorafgaandelijk aan de eigenlijke sloopwerken worden afgevoerd naar een daarvoor voorziene inrichting. Daarnaast wordt gecontroleerd op een gescheiden sloop en afvoer van de verschillende niet-gevaarlijke afvalfracties zodat een hoogwaardige recyclage verkregen wordt. Na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen dienen we als deskundige een controlebezoek uit te voeren waarvan de conclusies in een controleverslag moeten opgenomen worden. Dit controleverslag dient digitaal bij Tracimat aangeleverd worden.

Wanneer er gekozen wordt om de vrijwillige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat te volgen dan dient er bij de toepassing van de procedure gebouwen steeds een controlebezoek te gebeuren in het geval er gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn.

Indien de vrijwillige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat wordt gevolgd dan moet er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek worden ingepland. Hierbij dient door de Tracimat-deskundige gecontroleerd worden of de gevaarlijke afvalstoffen, waaronder voornamelijk de asbesthoudende toepassingen, volledig en correct werden verwijderd en afgevoerd.
Daarnaast gebeurt de controle op de asbestvrije vezelcementmaterialen en de storende stoffen. De vervoers-, verwerkingsdocumenten en/of afgiftebewijzen worden opgevraagd en gecontroleerd. De conclusies van het controlebezoek worden in een controleverslag opgenomen.

Gezien niet elk afbraakdossier gelijk is, wensen wij steeds uw project persoonlijk te bekijken zodat we u altijd een correcte prijs kunnen aanbieden.

Factoren die de prijs beïnvloeden zijn : het type van gebouwen (woongelegenheden, gebouwen voor agrarische activiteiten, gebouwen voor niet-commerciële activiteiten, gebouwen voor commerciële activiteiten, gebouwen voor industriële activiteiten), de hoeveelheid aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor de opvolging van sloopwerken