Sloopopvolgingsplan bij vergunningsaanvraag - OVAM formulier

Als aanvrager van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken. Hiervoor kan het OVAM-formulier sloopopvolgingsplan gebruikt worden.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal betrokken volume groter dan 5000 m³.

Het sloopopvolgingsplan is een sloopinventaris waarbij aanbevelingen voor de selectieve sloop werden toegevoegd. Deze moet worden opgemaakt conform de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer.

Op het OVAM-formulier sloopopvolgingsplan kunnen de gegevens van de werf genoteerd worden, samen met een overzicht van de afvalstoffen die bij de sloop zullen ontstaan. De hoeveelheden en de aard van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen worden genoteerd. In het derde luik staat advies vermeld over hergebruik of verwerking van de afvalstoffen.

Dit formulier kan enkel gebruikt worden wanneer u geen sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie wenst te doorlopen. Dit heeft automatisch tot gevolg dat uw steenachtig puin als HMRP (Hoog Milieu Risico Profiel) dient afgevoerd te worden. Hiervoor wordt een hoger tarief bij de breker aangerekend.

Mogelijks wijzigt de wetgeving in de nabije toekomst en zal de sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie verplicht worden. Dan zal de opmaak van een sloopopvolgingsplan met dit OVAM-formulier niet meer mogelijk zijn.

Gezien niet elk afbraakdossier gelijk is, wensen wij steeds uw project persoonlijk te bekijken zodat we u altijd een correcte prijs kunnen aanbieden.

Factoren die de prijs beïnvloeden zijn : het type van gebouwen (woongelegenheden, gebouwen voor agrarische activiteiten, gebouwen voor niet-commerciële activiteiten, gebouwen voor commerciële activiteiten, gebouwen voor industriële activiteiten), het bouwjaar en de aanwezigheid van bouwplannen.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor een sloopopvolgingsplan