Sloopopvolgingsplan procedure infrastructuur – TRACIMAT

Als aanvrager van een omgevingsvergunning voor bepaalde infrastructuurwerken bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken. Naast de wettelijke verplichting kan u kiezen voor een vrijwillige sloopopvolging om uw puin goedkoper af te voeren. Hiervoor kan uitsluitend het sjabloon sloopopvolgingsplan procedure infrastructuur van Tracimat gebruikt worden.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen als het volume van de werken groter is dan 250 m³.
Specifiek voor wegeniswerken werd een afzonderlijke procedure uitgewerkt voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan.
De regelgeving en de opmaak is gelijk aan deze van de procedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan gebouwen, dit met het verschil dat er nu boringen doorheen de verhardingen moeten geplaatst worden om de opbouw van de wegenis te onderzoeken.
De boringen worden in eigen beheer uitgevoerd, waardoor u kan rekenen op een correcte en snelle uitvoering.

De bouwheer of de aannemer kan kiezen voor een verdere sloopopvolging door een erkende sloopbeheersorganisatie. Sloopopvolging is steeds een vrijwillige keuze, het sloopopvolgingsplan daarentegen is een verplichting.

Op dit ogenblik is Tracimat de enige erkende sloopbeheersorganisatie in het Vlaamse gewest.
In augustus 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). Tracimat zal als externe en neutrale organisatie een “sloopattest” afleveren voor bouw- en sloopafval dat selectief is ingezameld en het traceringssysteem correct heeft doorlopen, waardoor de verwerker garanties krijgt over de kwaliteit van het aangevoerde bouw- en sloopafval en dit mag aanvaarden als “laagmilierisicoprofiel (LMRP)” puin. Zoniet dient het aangevoerde bouw- en sloopafval aanvaard worden als “hoogmilieurisicoprofiel (HMRP)” puin wat een veelvoud van de verwerkingskost met zich meebrengt.

Het sloopopvolgingsplan is een sloopinventaris waarbij aanbevelingen voor de selectieve sloop werden toegevoegd. Deze moet worden opgemaakt conform de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer. De deskundige wordt geattesteerd als Tracimat-deskundige. Thibaut Consultancy bv heeft dit attest reeds in het bezit.
De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de opdrachtgever, een beschrijving van de werf aan de hand van de kadastrale gegevens en een oplijsting van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop- of de ontmantelingwerken.
Deze gegevens worden ingevuld in het sjabloon sloopopvolgingsplan infrastructuur van Tracimat. We maken een gedetailleerde inventarisatietabel op basis van een grondige site-inspectie waarbij zowel aandacht wordt besteed aan zowel de gevaarlijke als de niet gevaarlijke afvalstoffen.

Indien je de sloopopvolging wenst te volgen, dan dienen aan volgende zaken vodaan worden :

  • Het sloopopvolgingsplan wordt door een Tracimat-deskundige opgemaakt volgens het sjabloon van Tracimat.
  • Het sloopopvolgingsplan dient op het digitaal portaal van Tracimat opgeladen te worden ter conformverklaring
  • De verdere procedure kan aangevat worden voor het bekomen van een verwerkingstoelating. Meer info op www.tracimat.be

Gezien niet elk afbraakdossier gelijk is, wensen wij steeds uw project persoonlijk te bekijken zodat we u altijd een correcte prijs kunnen aanbieden.

Factoren die de prijs beïnvloeden zijn : het type van gebouwen (woongelegenheden, gebouwen voor agrarische activiteiten, gebouwen voor niet-commerciële activiteiten, gebouwen voor commerciële activiteiten, gebouwen voor industriële activiteiten), het bouwjaar en de aanwezigheid van bouwplannen.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor een sloopopvolgingsplan bij infrastructuurwerken​​