Asbestinventaris verkoop particuliere woning

U wenst uw woning te verkopen? Dan heeft u een asbestattest nodig van een gecertificeerde asbestdeskundige.

 

Stelt uw bedrijf personeel tewerk dan moet u een niet-destructieve asbestinventaris kunnen voorleggen met een beheersprogramma ter bescherming van uw personeel.

Als syndicus dient u een niet-destructieve asbestinventaris van de gemeenschappelijke delen te voorzien voor het geval er één of meerdere werknemers in de mede-eigendom aanwezig zijn of eventuele onderhoudswerken worden uitgevoerd.

Indien u sloop- of renovatiewerken plant, dient u voorafgaandelijk aan de werken een destructieve asbestinventaris te laten opmaken. Zodoende kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden en de geschikte beschermingsmiddelen voorzien worden om de werknemers te beschermen tijdens de werken.

Als aanvrager van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken. Hiervoor kan het OVAM-formulier sloopopvolgingsplan gebruikt worden.

Als aanvrager van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken. Naast de wettelijke verplichting kan u kiezen voor een vrijwillige sloopopvolging om uw puin goedkoper af te voeren. Hiervoor kan uitsluitend het sjabloon sloopopvolgingsplan gebouwen uitgebreide of vereenvoudige procedure van Tracimat gebruikt worden.

Als aanvrager van een omgevingsvergunning voor bepaalde infrastructuurwerken bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken. Naast de wettelijke verplichting kan u kiezen voor een vrijwillige sloopopvolging om uw puin goedkoper af te voeren. Hiervoor kan uitsluitend het sjabloon sloopopvolgingsplan procedure infrastructuur van Tracimat gebruikt worden.

Na de opmaak van de sloopinventaris / sloopopvolgingsplan dient de opvolging van de sloopwerken te gebeuren. De bedoeling van deze opvolging is te controleren dat de gevaarlijke afvalstromen voorafgaandelijk aan de eigenlijke sloopwerken worden afgevoerd naar een daarvoor voorziene inrichting.

Wenst u een Europese certificering zoals BREEAM te behalen voor uw bouwproject dan voeren wij de predemolition audit of ‘waste audit’ uit met als doel het vergemakkelijken en maximaliseren van de terugwinning van materialen en componenten uit de sloop of renovatie van gebouwen en infrastructuren voor nuttig hergebruik en recycling.