Sloopopvolgingsplan laten opmaken?

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan is een sloopinventaris waarbij aanbevelingen voor de selectieve sloop werden toegevoegd. Deze moet worden opgemaakt conform de procedure voor opmaak van een opvolgingsplan en controleverslag door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer. De deskundige wordt geattesteerd als Tracimat-deskundige. Thibaut Consultancy bvba heeft dit attest reeds in het bezit.

De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de opdrachtgever, een beschrijving van de werf aan de hand van de kadastrale gegevens en een oplijsting van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop- of de ontmantelingwerken.

Deze gegevens worden ingevuld op een standaardformulier van de OVAM. Om dit standaardformulier te kunnen vervolledigen maken we een gedetailleerde inventarisatietabel op basis van een grondige site-inspectie waarbij zowel aandacht wordt besteed aan zowel de gevaarlijke als de niet gevaarlijke afvalstoffen. In het kader van de identificatie van de gevaarlijke afvalstoffen wordt een asbestinventaris opgemaakt waarin een gedetailleerde beschrijving van de verschillende asbesttoepassingen is opgenomen.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan moet worden opgemaakt bij het slopen, renoveren of ontmantelen van gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en die een gezamenlijk bouwvolume hebben van meer dan 1000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen OF groter dan 5000 m3 voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen.

Volgens het nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij puinbrekers is een sloopopvolgingsplan verplicht bij ALLE gebouwen.

Wat is de prijs van een sloopopvolgingsplan?

Wenst u te weten hoe veel een sloopinventaris / sloopopvolgingsplan kost, vul dan het formulier in onderaan deze pagina of mail de beschikbare informatie naar info@thibautconsultancy.be. Wij bezorgen u graag een vrijblijvende offerte.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor een sloopopvolgingsplan